Du er her

Debatt og kommentar

Det psykiske helsevernet for barn og unge (HVBU) er basert på tall som en ikke forstår effekten av over lengre tid. Dette fører til dårligere kvalitet av tjenestene til barn og unge.

Leif Skrede og Peter G. Zehentbauer gir gjennom sine talleksempler et bilde det ikke er dekning fori dagens situasjon.

Oddli og Kjøs mener at Kennair (2009) farer med løgn.Som klinisk psykolog kjenner jeg meg ikke igjen i påstanden. Jeg synes manualbaserte behandlinger er svært gode terapimetoder.

Privatpraktiserende avtalespesialister består utelukkende av psykologspesialister og psykiatere. Hva med å innføre en prøveording med refusjon for flerepsykoterapeutiske retninger?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side 394-400

Kommenter denne artikkelen