Du er her

Klarsynt

Publisert
5. april 2009

– Min far døde da jeg var 12 år. Klarsynthet kan ofte oppstå, eller komme for dagen, i kjølvannet av en personlig tragisk opplevelse. For min del begynte jeg å høre stemmer, forteller [Olav Moledstad]. […] Så begynte han også å se ting. Episoder som skjedde i virkeligheten. Skremmende for en ung gutt. Moldestad ble sendt rundt i helsevesenet.

Slikt var ikke normalt for en gutt på hans alder. Syv psykologer i løpet av ett år overgikk hverandre i sin iver etter å påføre gutten en diagnose.

– De kalte meg både det ene og det andre og medisinerte meg. Det hjalp ikke. Til slutt ble jeg sendt til en spesialist. Ved siden av psykologen sto det ei dame. Det var hans mor som døde tre måneder tidligere av kreft. Jeg fikk en telepatisk kontakt med henne og fikk vite masse som jeg viderefortalte. Jeg traff spikeren på hodet og ble tatt på alvor av psykologen, forteller Olav Moldestad.

smaalenene.no 8.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen