Du er her

Doktorgrader

Det er ikke noe klart skille mellom autisme og normalfungering.

En av fem personer med utviklingshemning har til tider svært utfordrende atferd.

Grad av dissosiasjon henger sammen med alvorlighetsgrad av overgrep i barnedommen.

Doktorgradsprosjektet gir kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker bruker Internett til helseformål.

Placeboresponsen i smerte henger sammen med reduksjon av negative emosjoner. Menn rapporterer lavere smerte når de blir testet av en kvinne.

De fleste saker lar seg løse når rettsprosessen legger vekt på hvordan foreldrene kan bidra til at barna skal få det godt med dem som mor og far.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side 401-403

Kommenter denne artikkelen