Du er her

Familierelasjoner over langs

Hvordan er forholdet mellom skilte foreldre og barna deres når barna er blitt voksne? Svaret avhenger av hvem som spørres.

NOVA-forskerne Katharina Herlofson og Gunhild O. Hagestad har publisert en artikkel i Samfunnsspeilet 1/2009 om relasjoner i familier der barna er førti år og eldre og foreldrene er fra omtrent seksti til åttifem år. Artikkelen bygger på Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG). Her kommer det fram at foreldre sjelden forteller at de har et dårlig forhold til barna sine, mens barna forteller noe annet.

Langt flere skilsmissebarn oppgir at forholdet til foreldre er dårlig, enn tilfellet er blant de med gifte foreldre. Forskerne finner de største forskjellene i relasjonene mellom døtre og fedre. Mens bare rundt fem prosent av døtre med fedre som fortsatt er gift, vurderer forholdet som dårlig, gjelder dette over 30 prosent av skilsmissedøtrene.

Studien viser også at foreldre, uansett om de er gift eller skilt, er mer positive i sine vurderinger av relasjonskvaliteten enn de voksne barna er, skriver nova.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen