Du er her

Leiemordere

Publisert
5. april 2009

REDSKAP: Når jobben er drap. Foto: YAY MICRO

Mexicanske kriminologer [påpeker] at når landet er rammet av økende voldskriminalitet, skyldes det ikke minst at forbrytelser lønner seg.

– Leiemorderne er ofte også svært stolte av virksomheten de bedriver, i den grad at de snakker helt åpent om hva de driver med. De jobber raskt og effektivt, og har ikke annen kontakt med oppdragsgiverne enn når de skal få oppgitt drapsmål, sier Feggy Ostrosky.

Hun er psykolog og bygger sin oppfatning på samtaler med med over 270 voldsforbrytere. Mange av disse folkene har tatt på seg væpnede oppdrag for de store narkotikabandene, og greier å drepe sine ofre fordi de selv mangler samvittighet og sosial ansvarsfølelse.

– Man kan si til dem at drapsofrene er mennesker akkurat som dem selv, folk som har barn, men da svarer de bare at «dette er jo jobben min». De er ikke gale, mange av dem kan endog virke som fornuftige folk, men de er helt samvittighetsløse, mener Ostrosky.

e24.no 8.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen