Du er her

Tvang II

Publisert
5. april 2009

… folket støtter tvang mot psykisk syke. […] For 200 år siden mente folket at det var rett å tvinge afrikanere til å arbeide som slaver. For 100 år siden var folkemeningen at kvinner ikke skulle ha stemmerett. For 50 år siden mente folket at det var greit å slå barn i oppdragelsesøyemed.

I dag er folkemeningen at det er riktig å sperre mennesker inne i psykiatrien, stikke sprøyter i oss, og tvinge oss til å spise piller. Slik mener altså folket at fortvilte, sinte, redde, triste, følsomme og uforståelige mennesker skal møtes.

Folket utvikler seg. Men det tar tid.

Jan Olaf Ellefseni Aftenposten 10.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen