Du er her

Krevjande

Publisert
5. april 2009

– For meg som innsett skal fengselsbetjenten vere både sosionom, hjelpearbeidar, psykolog og ha andre oppgåver. Til det er det nødvendig med god utdanning.

Rune Lura til Jærbladet 6.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen