Du er her

Årsmøte i Oslo lokalavdeling

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening inviterer til årsmøte 27. april 2009 kl 19.00, i Psykologforeningnes lokaler i Kirkegata 2. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før møtet. Sakspapirer er tilgjengelige i Psykologforeningens sekretariat fra mandag 13. april 2009, og på årsmøtet. Etter møtet er alle som vil hjertelig velkommen til å bli med på Cafe Engebret.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen