Du er her

Prestasjonsangst

Publisert
5. april 2009

Hva bekymrer blivende psykologer mest? Om de kan nok til å behandle psykisk psyke. I en ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen blir psykologistudenter etter tre og et halvt års studium spurt hva de er bekymret for. […]

– Studentene har stor selvtillit på det menneskelige og det kontaktmessige, lavere selvtillit på det kunnskapsmessige plan. De undervurderer muligens den personlige og mellommenneskelige faktoren i forholdet til pasientene, sier professor i klinisk psykologi og forsker Geir Høstmark Nielsen ved Universitetet i Bergen. Han har hatt hovedansvaret for undersøkelsen som offentliggjøres i siste nummer av Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Høstmark Nielsen mener resultatene må sees i lys av at studentene er spurt på et tidspunkt hvor de ennå ikke har sett en eneste pasient.

– Å lære seg psykoterapi, både holdningsmessig og kunnskapsmessig, er vanskelig. Vi skal forsøke å skape gode terapeuter av studenter som ikke er kvalifisert på andre kriterier enn eksamenskarakterer. Det er forståelig at de er bekymret for om de har nok kunnskap.

Aftenposten 5.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen