Du er her

Vel å merke

Spennende nytt prosjekt endelig i gang: Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF satser nå sammen for å utvikle enda bedre ledere innen psykisk helsevern i regionen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side 74

Kommenter denne artikkelen