Du er her

I’d get by with a little help from my friends

Krigsveteraner trenger følelsesmessig støtte fra familiene sine og anerkjennelse fra samfunnet for å forsone seg med opplevelsene sine etter at de har kommet hjem, melder BPS Media Centre. Karen Burnell og kolleger fra universitetene i Southampton og Nottingham har intervjuet 23 krigsveteraner om hvordan de opplevde å komme hjem etter tjenesten.

– Under intervjuene ble det klart at veteranene som hadde liten støtte fra familiene sine, og fra samfunnet for øvrig, også var de som hadde vanskeligst for å forsone seg med krigsopplevelsene sine. De viste ofte et sterkt ønske om å ha mer sosial interaksjon, men fikk ikke tilstrekkelig hjelp til dette, sier Burnell.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen