Du er her

Psyk meg opp i ledelse!

Spennende nytt prosjekt endelig i gang: Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF satser nå sammen for å utvikle enda bedre ledere innen psykisk helsevern i regionen.

Publisert
5. januar 2008

Basert på modell fra tidligere Helse Øst har vi sammen utviklet et lederkurs for psykologledere innen psykisk helsevern. Det er og vil være et stort behov for gode ledere innenfor psykisk helsevern. Vi trenger ledere som er opptatt av en verdibasert endringsledelse og som har god kunnskap om den virkelighet tjenesten skal være en del av. Dette omfatter en forståelse av økende krav til kunnskapsbasert praksis, av behovet for oppfølgingen av myndighetskrav, innsikt i økt brukermedvirkning samt krav til samhandling mellom tjenestenivåene.

Helse Sør-Øst inviterer nå sammen med Psykologforeningen til et kurs som tar sikte på å styrke ledelsesfunksjonen innen psykisk helsevern. Kurset er et tilbud til psykologer med lederansvar som for eksempel avdelingsledere, DPS/poliklinikkledere og teamledere. Kurset kan også være aktuelt for psykologer med noe ledererfaring, og som ønsker å vurdere en videre lederkarriere i helseforetaket.

Vi inviterer til et spennende og variert program som omfatter både inspirerende forelesere, aktiv trening og hjemmeoppgaver. Det blir tre samlinger våren 2008. Kursledere er direktør for lederutvikling i Helse Sør-Øst, Einar Li og visepresident i Psykologforeningen og kompetansesenterleder, Tove Mathiesen.

Programmet vil bli nærmere omtalt i februarnummeret – og det vil også sendes ut invitasjoner til helseforetakene.

Psykologer som ønsker å delta bør snarest merke seg datoene – og klarere med sin ledelse om de støtter deltakelse. Det er ingen deltakeravgift, men deltakerne betaler reise og opphold selv. Samlingene vil være henholdsvis på Hamar, i Tønsberg og Oslo-området. Påmelding: Se annonse i dette nummeret. Psykologer med linjelederansvar vil bli prioritert.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen