Du er her

TV-titting som sosial trening

Under en sommerjobb der han skulle trene grupper av pasienter med schizofreni i sosiale ferdigheter, oppdaget psykologistudenten David Roberts at han fikk langt mer positiv respons ved å vise klipp fra sitcoms enn ved å engasjere dem i mer tradisjonelt rollespill. Sammen med veilederen sin ved University of North Carolina, David Penn, utviklet han metoden Social Cognition and Interaction Training. Evaluering viste en betydelig bedring i evnen til å tolke sosiale situasjoner, og metoden er nå i bruk i Tyskland, Portugal og Kina.

Den komiserien som viste seg å være best egnet til dette, var Curb your enthusiasm (Ingen grunn til begeistring på NRK), der Seinfeld-skaper Larry David spiller seg selv. Roberts anser David for å være den perfekte stedfortreder for en person med schizofreni. En noe overrasket Larry David uttaler følgende til The New Yorker: – Serien handler ganske enkelt om hvordan det forventes at du skal oppføre deg. Ofte er det bare jeg som uttrykker meg fritt. Burde jeg være bekymret? […] Trenger jeg å oppsøke en klinisk psykolog?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen