Du er her

Realitycheck

Publisert
5. januar 2008

Hvordan takler vi å bli avvist i dagens narsissistiske kjendissamfunn?

– Vi kan ikke beskytte oss mot all avvisning, men vi kan lære oss til å takle den bedre, sier psykolog Kristin Spitznogle. […] Ved å gjøre deg avhengig av synlighet og ytre bekreftelse for å opprettholde en følelse av egenverd blir du svært utsatt. Mange utvikler en negativ holdning, hvor selv tilfeldigheter blir tolket som en avvisning, som igjen forsterker et allerede negativt selvbilde. […] Idrettsutøvere er eksempler på personer som må øve seg opp i å tåle nederlag, og bruke dette til å utvikle seg videre. Mennesker som deltar i realitykonsepter med konkurranseelementer, må også være forberedt på tøffe tilbakemeldinger, påpeker Spitznogle.

VG 18.11.07

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen