Du er her

B-samfunn

Publisert
5. januar 2008

SKEPTISK: Økt fleksibilitet i døgnrytmen er ikke nødvendigvis et gode, mener Ståle Pallesen.

FOTO: UNIVERSITETET I BERGEN

Camilla Kring, stifter og leder av det danske B-samfundet, som har til formål å fremme B-menneskenes interesser og skape et mer fleksibelt samfunn, holdt nylig foredrag i Oslo: – Vi er på vei inn i et samfunn der vi skal leve av våre ideer og vår kreativitet. Og mer og mer arbeid kan utføres uavhengig av tid og sted. Samtidig tviholder vi på at alle skal møte opp på samme sted og til samme tid. Dette handler mye om kontroll, en nedrullet industriell gardin; «jeg ser deg, altså gjør du noe». Hvorfor skal alle tvinges inn i dette?

Kring mener at produktivitet, velferd og familieliv vil blomstre i et mer fleksibelt system.

Ståle Pallesen, professor og søvnforsker ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, er ikke udelt positiv til økt fleksibilitet i folks døgnrytmer: – For dem med store søvnproblemer vil dette være kjærkomment. Men internasjonalt er fagfolk uenige, det er bl.a. påpekt at økt fleksibilitet vil kunne bidra til at Bmennesker legger seg og står opp enda senere – slik at problemet bare forskyves.

Aftenposten 13.11.07

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen