Du er her

–Lytt til brukerne

Tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen, nå styreleder i Rådet for psykisk helse, gjestet landsmøtet. Han ville ha Psykologforeningen til å diskutere hvem foreningen er til for.

Publisert
5. januar 2008

Som helseminister fikk Gabrielsen kilovis med brev fra fortvilte pasienter og pårørende, mange var traumatisert etter møtet med helsevesenet. – Det var smertefulle beretninger. Noen av dem ble utslagsgivende for mine standpunkter, sa han, og fortalte at han snart vil utgi en bok med utdrag fra brevene.

Gabrielsen utfordret Psykologforeningen til å diskutere hvem organisasjonen er til for, og ønsket større engasjement fra foreningens side på vegne av klienter, pasienter og pårørende. – Lytt til brukernes stemmer, var budskapet hans. – En må bli møtt med respekt i helsetjenestene, og vi må få ned bruk av tvang. Barn og unge må få bedre helsetilbud i barnehage og skole. De som blir henvist til psykolog, må få bedre informasjon om hvilke psykologer som har ledige timer, og hva den enkelte psykologen kan. Til slutt ønsker jeg at Psykologforeningen engasjerer seg for å bryte ned myter om psykisk uhelse, sa han.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side 73

Kommenter denne artikkelen