Du er her

Tillitsvalgtkurs

Det gjennomføres et vanlig tre dagers tillitsvalgtkurs 3.–5. mars i Oslo-området. Målgruppen for kurset er tillitsvalgte i Psykologforeningen som ikke tidligere har deltatt på tillitsvalgtkurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer som tas opp, er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler ved oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, forhandlingsteknikk med mer. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Påmelding og henvendelser til Lisbet Jonassen, tlf 23 10 31 31, e-post lisbet@ psykologforeningen.no. Påmelding så raskt som mulig.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen