Du er her

Pengebegjær

Publisert
5. januar 2008

Organisasjonsspsykolog Per Espen Stoknes har skrevet boken Penger og sjel. Han er opptatt av hva penger gjør med oss, og foreslår i et intervju i Amagasinet blant annet et helt nytt skattesystem etter modell av forsikringsavtaler:

– Enhver faggruppe som sammenligner seg med en annen, vil føle at den får for lite. Vi har skapt et system der man er avhengig av at inntekten går opp hvert år for at folk skal føle seg fornøyde. Samtidig har disse økningene en bivirkning: Når du går opp i lønn, så er det en kostnad ved at andre føler at de får for lite. I stedet kan man tenke seg at skattesystemet gir en bonus til dem med stabil inntekt. For hvert år med den samme inntekten, jo mer penger sitter du igjen med etter skatt.

Stoknes mener at økonomer og psykologer har forsømt forskningen på hva slags effekt penger egentlig har på oss: – Penger vekker så mange fantasier i oss. De er som en magnet på lengslene og drømmene våre. De vekker det ubevisste til live. […] Skal du forstå det 21. århundrets menneske, må du begynne med lommeboken.

A-magasinet 30.11.07

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen