Du er her

Hjelpelinje om epilepsi

I Norge er det rundt 2500 som årlig får epilepsi, mens det totalt er rundt 45 000 som lever med diagnosen.

Etter å ha erfart behovet for mer informasjon har Norsk epilepsiforbund etablert sin egen hjelpelinje for alle som har spørsmål om epilepsi. På EpiFon1, som linjen heter, vil en bli møtt av godt skolerte likemenn, det vil si av folk som enten selv har diagnosen eller som har barn med epilepsi.

Ring til EpiFon1: 22 00 88 00

Skriv til EpiFon1: epifon1@epilepsi.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen