Du er her

Statsbudsjettet

Individuell pensjon: Stortinget har vedtatt at hver enkelt person på individuell basis fra og med inntektsåret 2008 kan få fratrekk på sin selvangivelse for inntil kr 15 000 i individuell pensjonssparing. Dette er i realiteten en gjeninnføring av den gamle ordningen som ble avskaffet for et par år siden. Fradragsbeløpet er imidlertid betydelig lavere enn før. Skattetrekket for individuell pensjon gjelder både for lønnsmottakere og for selvstendig næringsdrivende. Denne fradragsmuligheten kommer i tillegg til eventuell obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for selvstendig næringsdrivende.

Fagforeningenskontingent: I statsbudsjettet vedtok Stortinget at fradraget for fagforeningskontingenten fra og med inntektsåret 2008 settes til kr 3150. Dette er en betydelig økning av fradragsmuligheten.

Egenandelen: For lege- og psykologbehandling blir denne uendret i 2008. Taket for egenandelene går imidlertid opp til kr 1740 (tidligere 1660).

Selvangivelse: Selvstendig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) kan for inntektsåret 2007 levere selvangivelsen elektronisk! Selvangivelsen kan leveres på nett fra 20. februar. Frist for å levere elektronisk er 31. mai. Frist for å levere på papir er 31. mars. Se på skatteetatens hjemmeside.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen