Du er her

Syke studenter

Publisert
5. januar 2008

Studentene i Trondheim er engstelige, stresset og føler de ikke strekker til. Over 20 prosent har en mulig angstlidelse, viser ny undersøkelse. Psykolog Ronald Grini mener Kvalitetsreformen må ta deler av skylden for utviklingen:

– Kvalitetsreformens viktigste bærebjelke skulle være tett oppfølging av studentene fordi den innebar økte krav til dem. Men for lite ressurser blir brukt til dette, så manglende oppfølging er nok en grunn til at mange studenter ikke klarer seg så bra.

Under Dusken 20.11.07

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen