Du er her

Forskningsnotiser

Nova-rapport kartlegger for første gang omfanget av fysisk vold og overgrep mot norske barn og unge.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side 48

Kommenter denne artikkelen