Du er her

Astma og PTSD

En studie publisert i The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 15. november har funnet en sammenheng mellom astma og posttraumatisk stressyndrom. Forskerne har brukt data fra 3065 tvillingpar av hankjønn, som både hadde bodd sammen og tjenestegjort i Vietnamkrigen. Den fjerdedelen av mennene som hadde de mest alvorlige symptomene på stressyndromet, hadde mer enn dobbelt så høy sannsynlighet for å ha astma som fjerdedelen med færrest PTSD-symptomer. Hovedforfatter Renee D. Goodwin sier til New York Times at dette ikke kan forklares kun ved hjelp av genetiske faktorer, men antyder at det kan finnes miljøfaktorer som øker sårbarheten for begge lidelsene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen