Du er her

Magne Raundalen nytt æresmedlem

– Dette hadde jeg ønsket meg og ønsket meg og ønsket meg, men jeg visste det ikke, sa Magne Raundalen og gjorde Åse Gruda Skards ord til sine, da han ble utnevnt til æresmedlem i Psykologforeningen.

Publisert
5. januar 2008

AKTIV SAMFUNNSDEBATTANT: Magne Raundalen har tatt opp arven etter Åse Gruda Skard, som også er æresmedlem i foreningen.

Raundalen har aldri vært redd for å være kontroversiell, og er kjent for klar tale, alltid med utgangspunkt i barnas perspektiv. Han har arbeidet for bedre tilbud for kreftsyke barn og for hjelp til flyktningbarn internasjonalt og i Norge, og brukt sin faglige kompetanse i organisasjoner som Unicef, Redd Barna og Norsk Folkehjelp.

– Magnes store internasjonale innsats for barn i krig, og for rehabilitering av barnesoldater, er kanskje bedre kjent utenfor landets grenser, sa An-Magritt Aanonsen i sin begrunnelse for tildelingen. – Sammen med den svenske psykologen Lisbet Palme har han i årevis stått på barrikadene for større gjennomslag for FNs barnekonvensjon. I norsk psykologi har han satt spor etter seg gjennom sitt virke som veileder og mentor for kolleger og studenter. Han har formidlet psykologi til foreldre for å støtte dem i foreldrerollen, og var en viktig drivkraft bak opprettelsen av Barneombudet. For sin store og brede innsats ble han i 2001 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden, sa Aanonsen.

Det var en glad og beveget Raundalen som takket for utnevnelsen. – Dette er det mest høytidelige jeg har opplevd, sa han.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side 72

Kommenter denne artikkelen