Du er her

Vold og overgrep

Nova-rapport kartlegger for første gang omfanget av fysisk vold og overgrep mot norske barn og unge.

22 % av jentene i undersøkelsen oppgir å ha vært utsatt for seksuell krenkelse. Tilsvarende tall for gutter er åtte prosent, skriver Dagbladet 24. november.

– Hvis vi skal trekke noe positivt ut av dette, må det være at så mange gutter faktisk rapporterer seksuelle krenkelser. […] Svarene i undersøkelsen kan tyde på at de er blitt mer bevisste sine grenser når det gjelder seksualitet, sier forsker Svein Mossige, som sammen med Kari Stefansen og flere andre forskere står bak rapporten.

Blant 7000 spurte ungdommer hadde en av fire opplevd vold fra en forelder minst én gang.

NOVA-rapporten er et av tiltakene i regjeringens strategiplan mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen