Du er her

Seniorforum 60+

Faglig og sosialt treff for psykologer i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2.

Møte onsdag 25. april 2012, kl. 18.30. Lett bevertning

Professor Even Ruud holder foredrag med tittelen «Fra musikkterapi til musikk og helse». Even Ruud er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, og professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøyskole hvor han leder Senter for musikk og helse. Cand. psychol 2002. Han har skrevet uttallige bøker og artikler.

Følg med på Seniorforumets side på www.psykologforeningen.no

Åse Nilssen

Styringsgruppen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen