Du er her

Etter selvmordet – ny veileder

Helsedirektoratet har utgitt veilederen «Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord». Formålet med veilederen er å gi kunnskapsbaserte faglige råd til profesjonelle og frivillige hjelpere som kommer i kontakt med etterlatte ved selvmord.

Målgruppen er kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til politi, begravelsesbyrå, trossamfunn, skoler/barnehager, studenthelsetjenester ved universitet og høgskoler, helsepersonell, prestetjenesten i Forsvaret og brukerorganisasjoner.

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har fått midler og oppdrag med å bistå kommunene i deres arbeid med å implementere veilederen.

Ønsket er at veilederen spres slik at den kan støtte de ulike aktørene i dette vanskelige og viktige arbeidet. Veilederen kan bestilles fra trykksak@helsedir.no (bestillingsnummer IS-1898), og finnes dessuten i elektronisk utgave på www.helsedir.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen