Du er her

Vel å merke

Publisert
4. april 2012
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side 413

Kommenter denne artikkelen