Du er her

Rehabilitering etter hjerneslag

Jan Egil Nordvik forsvarte 2. november 2011 sin avhandling Cognitive rehabilitation of working memory. Compensating for lost capacity through errorless learning and enhancing performance with computerized training for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo

Kontakt: j.e.nordvik@gmail.com

I en av delstudiene i avhandlingen ble en slagpasient fulgt opp gjennom ett og et halvt år hvor han gjennomgikk flere perioder med intensiv databasert kognitiv trening. Mellom hver periode gjennomgikk han tester av sine kognitive funksjoner, men også undersøkt med avanserte hjerneavbildingsteknikker som viser en mulig sammenheng mellom treningen han har gjennomført og et antatt mål på effektiviteten til nervefibrene i hjernen hans. Et slikt funn har ikke tidligere vært vist i internasjonal forskning, og dette gir økt håp om at enkelte typer vansker etter hjerneslag i framtiden kan behandles mer effektivt. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen