Du er her

Presidentvalg

Publisert
4. april 2012

Ja, tenkte jeg det ikke! En amerikansk psykolog har funnet ut at inkompetente folk er ute av stand til å vurdere kompetansen eller idéene til andre. Dermed blir det vanskelig for dem å bedømme hvilke kandidater som er verd deres stemme. Psykologen river seg vel i håret over republikanernes nominasjonsdrama. Og her hjemme er jo denne innsikten åpenbart relevant – unntatt for dem som stemmer på samme parti som meg, naturligvis.

Journalist Arnfinn Christensen på forskning.no 11.3.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen