Du er her

Kognitiv hype

Publisert
4. april 2012

Så populært er kognitiv terapi blitt, at Berge virker opptatt av å dempe hypen.

– Det har vært et slags paradigmeskifte, og det er veldig bra. Men faren er at når noe øker, kan det bli utvannet. Kognitiv terapi kan få et dårlig rykte hvis det blir forbundet med noe lettvint, og de som utøver kognitiv terapi må ha god opplæring i metoden, ellers virker den ikke.

Psykolog Torkil Berge i Morgenbladet 9.3.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen