Du er her

Ingen motstand mot psykologer

Innlegget fra Anne-Kari Torgalsbøen i marsutgaven av Tidsskriftet inneholder faktafeil om prosessen med å velge nye sakkyndige i straffesaken mot Anders Behring Breivik.

Publisert
4. april 2012

ØNSKER PSYKOLOGER: Påtalemyndigheten vil fortsette med å foreslå psykologer som sakkyndige, skriver statsadvokat Inga Bejer Engh, her sammen med kollega Svein Holden under pressekonferansen der sakkyndigrapporten mot Anders Behring Breivik ble presentert. Foto: Anette Karlsen/Scanpix

DEBATT: SAKKYNDIGE

Påtalemyndigheten ønsket kun psykiatere som sakkyndige, skrev Anne-Kari Torgalsbøen i marsutgaven. Statsadvokat Inga Bejer Engh imøtegår kritikken.

Bistandsadvokatene som overfor Oslo tingrett begjærte nye sakkyndige for å foreta en ny rettspsykiatrisk vurdering av Breivik, sendte sammen med begjæringen en liste over personer som de mente burde vurderes som sakkyndige. Både psykologer og psykiatere sto på denne listen. Påtalemyndigheten fikk forslagene til nye sakkyndige oversendt fra retten til uttalelse. Både bistandsadvokatene og påtalemyndigheten var enige om at personer som hadde uttalt seg konkret om Breiviksaken i media, ikke kunne bli oppnevnt som sakkyndige. Begge psykologene som sto på listen, inkludert Torgalsbøen, hadde tidligere kommet med uttalelser i media som gjorde dem uaktuelle som sakkyndige i denne saken. Dette forholdet gjorde vi Oslo tingrett kjent med.

De to sakkyndige som nå er oppnevnt, sto begge på listen til bistandsadvokatene. At påtalemyndigheten kun ønsket psykiatere som nye sakkyndige, er derfor feil. En viktig presisering er videre at det er retten som bestemmer hvem som skal oppnevnes som sakkyndig, og hvilket mandat de skal ha for arbeidet sitt.

I denne forbindelsen er det grunn til å nevne at i Den rettsmedisinske kommisjons psykiatriske gruppe er det to psykologer blant de syv medlemmene som skal kvalitetssikre alle rettspsykiatriske erklæringer som blir avgitt i Norge.

Påtalemyndigheten har tidligere foreslått og vil også i fremtiden fortsette med å foreslå psykologer som sakkyndige ved utarbeidelse av rettspsykiatriske erklæringer.

bejer.engh@statsadvokatene.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen