Du er her

Forskningsnotiser

Polynesiske kvinner frå Samoa og europeiskætta kvinner frå New Zealand er samde om ein ting: Skjeggete menn er ikkje spesielt attraktive.

Vil du ha meir ut av opplevinga di av abstrakt kunst? Varm opp med ein skummel film.

Det er bare eit par år sidan forskarar fortalde oss at hjernen er i endring gjennom heile livet. No kjem liknande funn om ein annan storleik ein har trudd er statisk: personlegdomen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side 410

Kommenter denne artikkelen