Du er her

Kan situasjonsbevissthet trenes i simulator?

Evelyn-Rose Saus forsvarte 2. november sin avhandling Training effectiveness: Situation awareness training in simulators for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: evelyn-rose.saus@uib.no

Arbeidsulykker kan få alvorlige konsekvenser, og vi trenger studier av samspillet mellom mennesker og teknologi. Situasjonsbevissthet handler om å oppfatte og forstå en situasjon og forutse hva som kan skje i nær framtid. Funnene viser at situasjonsbevissthet kan trenes i simulator. En resilient personlighetstype kan være viktig ved seleksjon av navigatører. Hjerteratevariabilitet et mål på individuelle forskjeller i regulering av emosjonell respons. Det viser seg at høy hjerteratevariabilitet relateres til høy situasjonsbevissthet. Hjerteratevariabilitet kan altså brukes som mål på tilpasningsevne til miljømessige krav. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen