Du er her

Debattert

Ordskifte om tankeskift

Utdatert – Likevel er det få psykologer og psykiatere som spesialiserer seg i kognitiv terapi. Fremdeles er det en passivitet, om ikke aktiv motstand. Det bekymrer meg. (…) De skulle laget Hjernevask 2 om hvilke utdaterte metoder som får lov til å blomstre i psykisk helsevern. Mange behandler pasientene kun ut fra egen intuisjon.

Leif Edward Ottesen Kennair i Morgenbladet 8. mars

Tenk deg om Nyere psykoterapiforskning viser at psykodynamisk terapi er like virksomt som kognitiv terapi. Samlet kan vi glede oss over at psykoterapi nytter. (…) Så tenk deg om før du fjerner et behandlingstilbud som kan ha en stor menneskelig og samfunnsøkonomisk gevinst!

Tove Kjersti Kjølseth i Morgenbladet 16. mars

Splitting Alt som virker fornuftig og smart tillegges den kognitive terapien, mens alt som er reaksjonært og tungrodd tillegges psykoanalysen.

Forskningsutvalget i Norsk Psykoanalytisk institutt i Morgenbladet 16. mars

Splitting Alt som virker fornuftig og smart tillegges den kognitive terapien, mens alt som er reaksjonært og tungrodd tillegges psykoanalysen.

Forskningsutvalget i Norsk Psykoanalytisk institutt i Morgenbladet 16. mars

Mainstream taper Det eneste som er sikkert innenfor psykoterapi som i alle andre erfaringsbaserte disipliner: I lengden taper alltid mainstream.

Per Einar Binder, Helge Holgersen og Christian Moltu i Morgenbladet 16. mars

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen