Du er her

Debatt og kommentar

Innlegget fra Anne-Kari Torgalsbøen i marsutgaven av Tidsskriftet inneholder faktafeil om prosessen med å velge nye sakkyndige i straffesaken mot Anders Behring Breivik.

Anne-Kari Torgalsbøens kraftige kritikk mot norsk rettsvesen kan gi folk en feil oppfatning av norsk rettspsykiatrisk virkelighet.

Psykologer bør argumentere vitenskapelig for at vår kompetanse kan høyne kvaliteten på de rettspsykiatriske vurderingene.

En god del dommere har en overtro på hva sakkyndige kan trekke av slutninger for fremtiden og utlede av konsekvenser fra fortiden.

Roar Fosses mangel på saklighet gjør det vanskelig å feste lit til hans tolkninger.

Psykologforeningen er langt fra defensiv i arbeidet for å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

Politisk-ideologiske faktorer er ingen hovedårsak til terrorhandlingene. Vanlige borgere i dagens Norge begår ikke massedrap.

Det er feil å sette likhetstegn mellom offertenkning og kjønnsspesifikk rusbehandling.

Psykologforeningens kurs koster stort sett det dobbelte av hva andre arrangører krever i betaling for tilsvarende kurs.

Innlegget «Upresis gjengivelse av psykodynamisk terapi» i mars er et innspill til vår artikkel om psykologisk behandling av depresjon. Det gir oss en mulighet til å presisere hvor vi står, men også til å utdype eventuelle uklarheter i vår fremstilling.

Faglig forsvarlig og likeverdig behandling av migranter krever tid og ressurser. Den nye fordelingsnøkkelen ved Oslo universitetssykehus betyr to steg tilbake i behandlingstilbudet.

Å arbeide med mødre med barseldepresjon er utfordrende, fordi det også handler om et lite barn som er fullstendig avhengig av sine nære omsorgspersoner for fysisk og følelsesmessig overlevelse. Vi må spørre den det gjelder: Hvordan har du det, og hvordan kan vi hjelpe på best mulig måte?

De siste årenes utvikling i retning av byråkratisering og målingsiver i helsevesenet er ikke bare årsaken til at psykologer er i skvis, men er også symptomer på en mye større samfunnslidelse. En lidelse som ikke bare rammer helsevesenet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side 383-402

Kommenter denne artikkelen