Du er her

Sonja og Harald

Publisert
4. april 2012

I dagens Se og Hør kan bladets kilder fortelle at de ekteskapelige problemene tårnet seg opp på 80-tallet og at de både som par og hver for seg oppsøkte psykologer for samlivsterapi.

I følge Se og Hør skal også daværende stortingspresident Jo Benkow ha blitt kontaktet av Slottet for å høre hvordan stortingspresidenten trodde regjeringen, Stortinget og det norske folk ville reagere på en skilsmisse. Benkow skal i følge bladet sagt at skilsmisse ikke var tilrådelig.

tv2.no 21.2.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side

Kommenter denne artikkelen