Du er her

TV-aksjonen for psykisk helse – 8. november 1992

Rådet til Fremme for Psykiatrisk forskning er blitt tildelt NRKs innsamlingsaksjon i 1992. (…) I sin nyttårstale understreket H.M. Kong Harald V behovet for å satse på psykisk helsevern. I talen heter det bl.a.: «Neste år er proklamert som året for psykisk helse. Høstens TV-aksjon er til inntekt for forskning om psykiske lidelser. Dette er rett satsning i rett tid.»

Sverre L. Nielsen, generalsekretær, på lederplass februar 1992

Det vi trenger i dag er derfor ikke forskning, men medmenneskelighet. Og jeg velger å tro at det er det Hans Majestet har ment i sin nyttårstale. (…) Så min holdning er derfor klar. Dersom vi skal samle inn penger til forskning av andres såkalte galskap, er jeg ikke med. FORSKNING GIR MEG INGENTING AV DET JEG TRENGER FOR Å KUNNE FØRE EN NÆRVÆRENDE DIALOG MED ET MEDMENNESKE.

Lise Valla i spalten Speakers’ Corner mars 1992

Styrken i et medium som TV er jo nettopp at det kan engasjere oss i lidelse, smerte og urettferdighet og få oss til å gi for å hjelpe. Det gjør vi helst når vi vet at det nytter. Forskningsformålet egner seg dårlig. Det bringer en lett inn i et etisk uføre: Å utstille og utnytte folks problemer for å samle penger ut fra forskerinteresser. (…) Er det mulig å forsvare slik enorm satsning på forskning i forhold til å forebygge eller lindre nød i og utenfor Norge? Hvor mye hjelp til de lidende vil en nå ut med gjennom forskningsprosjektene i forhold til en alternativ humanitær innsats?

Finn Bjørnar Lund i Speakers’ Corner april 1992

Hvis det er så enkelt at det bare er snakk om medmenneskelighet, hva skal vi da med 7 års grunnutdanning og 5 års videreutdanning som i stor grad bygger nettopp på forskning (og klinisk erfaring, for all del) som grunnlag både for kunnskapene og ferdighetene som psykologer besitter?

Sverre L. Nielsen i Speakers’ Corner april 1992

Vi er en gruppe psykologer som melder oss ut av Norsk Psykologforening hvis foreningen opprettholder sin støtte til TV-aksjonen 1992. Det vil være direkte umoralsk å inngå en allianse med en psykiatri som aldri har tatt et oppgjør med ufaglighet, pine, død, lemlestelse og fordervelse som finnes i gårsdagens og dagens medisinske psykiatri. Det er uklokt å samle inn penger til propaganda for en slik psykiatri. Ikke støtt, men stopp psykiatrien!

Arild Karlsen, Rita Lill Martinsen, Per Holth og Erik Arntzen i Speakers’ Corner april 1992

Jeg stiller spørsmål om hvordan man skal bruke den psykiatriske forskningen vi skal gi penger til – og om det er psykiatrisk forskning vi skal nyttiggjøre oss i møte med medmennesker i nød. Jeg gjør det ikke, i et slikt møte bruker jeg meg selv som et redskap.

Lise Valla i Speakers’ Corner mai 1992

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 4, 2012, side 375

Kommenter denne artikkelen