Du er her

Pris til akademisk fredsaktivist

Professor ved Institutt for psykologi, Floyd Rudmin, har blitt tildelt psykologipris for sitt bidrag til forståelse av krig og fred.

Publisert
1. november 2008

PRISVINNER: Også akademikere bør engasjere seg for rettferdighet og fred, mener Floyd Rudmin.

FOTO: THORALF FAGERTUN

Det er den amerikanske organisasjonen Psychologists for Social Responsibility (PsySR) som hedrer Rudmin med prisen «Anthony J. Marsella Prize for the Psychology of Peace and Social Justice», skriver Universitetet i Tromsø på sine nettsider. Priskomiteen har anerkjent Rudmins vedvarende og innovative bidrag som akademisk-aktivist til forståelsen av krig og fred.

PsySR er en ideell og uavhengig organisasjon som ønsker å benytte psykologisk kunnskap som verktøy for å skape fredelige og rettferdige samfunn.

Rudmin selv er svært glad for å ha blitt tildelt prisen. – Akademikere har en tendens til å se på kolleger som ønsker å bekjempe krig som sørgelig naive, sier han til Universitetet i Tromsøs nettavis. – En del av mitt arbeid har vært å forfatte biografier om psykologer som engasjerte seg i slikt arbeid og i den kategorien finnes det mange skarpe hjerner. Som eksempler på sine 17 biografier, trekker han frem William James, Ivan Pavlov og William McDougall. En del av prisen innebærer å gi en bokgave til et valgfritt universitet i verden. – Jeg skal gi min gave til et universitet i Palestina, forteller Rudmin.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side 1443

Kommenter denne artikkelen