Du er her

Kommunepsykologer

Publisert
1. november 2008

Det er fortsatt utfordringer før hjelpetilbudet er tilgjengelig nok. Vi mangler psykologer i kommunene. Mange fastleger har mye erfaring i å behandle mennesker med psykiske lidelser, men samtidig viser undersøkelser at mange av dem ønsker mer kunnskap og kompetanse på dette området. Helsedirektoratet jobber nå for å styrke fastlegenes kompetanse og rolle i arbeidet med mennesker med psykiske problemer. I tillegg kan flere psykologer og lavterskeltilbud i kommunene gi tidlig hjelp og kanskje forhindre at noen utvikler alvorlige lidelser.

Ellinor F. Major og Bjørn Guldvog i debattinnlegg i VG 12.10.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen