Du er her

Finanskrisen I

Publisert
1. november 2008

Dyregrov mener det er viktig å sette ting i perspektiv, og sier at for noen vil en krise som denne faktisk virke positivt.

– Det er forskning som tyder på at når vi har det vanskelig, så lever vi sunnere. Så denne krisen har ikke nødvendigvis noen samlet negativ effekt, kanskje tvert imot.

– Det er også de som konsentrerer seg om andre verdier i krisetid – det er jo snakk om at folk flytter hjem til mamma – folk søker sammen mer, støtter hverandre, snakker mer fordi man har et viktig samtaleemne, alt dette kan virke positivt.

– Det er også viktig å huske på at slike økonomiske kriser er små i forhold til de krisene som for eksempel rammer foreldre som mister barn eller barn som mister foreldre, sier krisepsykolog Atle Dyregrov.

ABC Nyheter 14.10.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen