Du er her

Pasienter – men ikke syke

Publisert
1. november 2008

I min privatpraksis har jeg samarbeid med en klinikk som bistår kvinner med inseminasjon. Kvinnene ønsker ofte en profesjonell samtalepartner i løpet av inseminasjonsprosessen, som ofte er langvarig og krevende. Kvinnene skal ikke ha en psykiatrisk diagnose, for ønsket om barn er jo ingen sykdom. Kan jeg kalle denne type samtaler for rådgivning? Må jeg journalføre dette?

Usikker

I henhold til ICD-10 er det rimelig å anta at disse kvinnene skal ha en Z-diagnose (et annet kapittel i ICD-10 enn F-kapittelet). Du kan lete opp Z-diagnosene på www.kith.no (finn kode). En diagnose som synes nærliggende å vurdere, er Z31.1 – kunstig inseminasjon. Du må selv vurdere om dette er en riktig diagnose. Svært mye av bistanden overfor pasienter vil være av annen karakter enn ren behandling for definert sykdom. Vær oppmerksom på at navnesettingen på typen bistand du yter, ikke er av betydning for plikten du har til å føre journal.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen