Du er her

Boknytt

Svein Arthur Kallevik | Nyhetenes psykologi Viser hvordan nyheter oppstår og formes, og peker på hvilke bevisste og ubevisste psykologiske faktorer som spiller inn. Tar opp temaer som påvirkning, makt, gruppepress og propaganda. Forfatteren er psykolog og journalist. IJ-forlaget, 2007

Pål Johan Karlsen | hva er HUKOMMELSE Evnen til å lære av erfaring er kanskje menneskets største fortrinn. At minner, kunnskaper og ferdigheter lagres i hukommelsen, danner grunnlaget for personlig identitet og felles kultur. En innføring i nyere hukommelsesforskning og -teori. Universitetsforlaget, 2008

Susanne Harder mfl. | Sårbarhed Diatese-stress-modellen til diskussion Hvorfor blir man syk? Fordi man er sårbar. Denne typen enkle årsakssammenhenger dominerer ofte måten vi forstår sykdommer på. Ikke minst i forhold til psykiske lidelser gjør forenklede modeller ofte mer skade enn gavn. Hans Reitzels Forlag, 2008

Ødegaard og DeMott | Estetisk veiledning Dialog gjennom kunstuttrykk Gir innblikk i hvordan estetisk veiledning benyttes i praksis, ved å vise konkrete veiledningssituasjoner fra psykisk helsevern, pleie- og omsorgsarbeid, asylmottak og arbeid med traumatiserte. For alle som har behov for å utvikle sine veiledningsferdigheter. Universitetsforlaget, 2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen