Du er her

Lett på nett

Publisert
1. november 2008

– Det mest oppsiktsvekkende funnet i denne studien er at 75 prosent av de spurte mener det er lettere å snakke om personlige problemer på nett enn ansikt til ansikt. Jeg hadde ikke ventet at disse tallene skulle bli så høye, sier psykolog Jan-Are Kolset Johnsen.

Han har nylig forsvart en doktorgradsavhandling om helsediskusjoner på Internett ved Universitetet i Tromsø.

Aftenbladet 11.10.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen