Du er her

Boknytt

Publisert
1. november 2008

Svenn Torgersen | Personlighet og personlighetsforstyrrelser En presentasjon av moderne synspunkter på variasjoner i personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser. Denne 2. utgaven er oppdatert faglig innenfor alle sentrale områder, og de nyeste klassifikasjonssystemene er lagt til grunn. Gyldendal, 2008

Jarle Eknes mfl. | Utredning og diagnostisering Utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker En detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kriterier ved en rekke aktuelle lidelser. Universitetsforlaget, 2008

Retterstøl og Ilner | Mestring av livsvansker Om kriser og psykisk helse Råd til personer med livsproblemer som fører til psykiske vansker, og til pårørende. Redegjør for ulike typer behandling og tilbud. Gyldendal Akademisk, 2008

Gro Hillestad Thune | Overgrep Søkelys på psykiatrien Nærmere 70 beretninger fra pasienter og pårørende om overgrep og krenkende behandling innenfor det psykiske helsevernet. Abstrakt Forlag, 2008

von Tetzchner og Schiørbeck | Habilitering Tverrfaglig arbeid med mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger (2. utgave) Et verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av det tverretatlige samarbeidet rund barn og unge med funksjonshemninger. Gyldendal Akademisk, 2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen