Du er her

Doktorgrader

Avhandlingen undersøker og beskriver hvordan tverrfaglig samarbeid oppleves av ulike profesjonsgrupper i psykisk helsevern for barn og unge.

Om hva slags funksjon forskningsbasert kunnskap om spiseforstyrrelser kan ha i spiseforstyrredes subjektivitet.

Hvilke faktorer spiller inn ved subjektiv opplevelse av smerte? Undersøkelsen tar for seg kvinner med kroniske kjeveleddssmerter.

Hjernen vår har bare kapasitet til å bearbeide et fåtall av signalene den får. Hvordan velger oppmerksomheten mellom samtidige lyder?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side 1428-1429

Kommenter denne artikkelen