Du er her

Forskningsnotiser

En populær hypotese om hvorfor det hjelper å bevege øynene fra side til side, kan være avkreftet.

Mutasjoner i arvematerialet forklarer en av schizofreniens gåter.

Amøbelignende organisme loser labyrint.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side 1425

Kommenter denne artikkelen