Du er her

Leserne spør

Publisert
1. november 2008
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side 1444

Kommenter denne artikkelen