Du er her

Finanskrisen V

Publisert
1. november 2008

PENGER: Ren psykologi?

FOTO: ARNE OLAV L. HAGEBERG

– Veldig mye av det som sies og skrives om markedsutviklingen, særlig i aksjemarkedet, bygger på et premiss om at det som skjer, er rasjonelt – at markedet går ned fordi det er svikt i realøkonomien. Jeg mener derimot at moderne aksjemarkeder også er irrasjonelle. Det henger rett og slett ikke sammen med økonomiske realiteter at børsene går ti prosent opp én dag og ti prosent ned en annen. Det er ingenting i økonomisk teori som tilsier at det er mulig. Det er ikke økonomien, men oppfatningen av den, som svinger fra dag til dag. Det er en psykose der aksjemarkedet ikke har kontakt med virkeligheten. Det er det som har skjedd med boligmarkedet i USA. Og der er psykologien bedre til å forklare.

Førsteamanuensis i psykologi Øyvind Eikrem i Ny Tid 26.9.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen