Du er her

Mutasjoner og schizofreni

Mutasjoner i arvematerialet forklarer en av schizofreniens gåter.

Maria Karayiorgou og kolleger ved Columbia University har nettopp publisert artikkelen Strong association of de novo copy number mutations with sporadic schizophrenia. Her viser de at en sjelden mutasjon kan bidra til den genetiske komponenten av schizofreni. Denne mutasjonen er åtte ganger oftere til stede hos personer som har schizofreni uten å ha familiemedlemmer med lidelsen, enn hos kontrollgruppen. Hos schizofrene med schizofreni i familien finner man derimot ikke denne komponenten. Forskerne er i ferd med å koble flere mutasjoner til schizofreni.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen